MAMA BRUNCH

Jednoduché elegantní logo pro Mama brunch. (Firma organizující brunche pro maminky s dětmi.)