MIMO PROSTOR A ČAS

Layout obálky a sazba pro Clark Ashton Smith, Mimo prostor a čas. Vytvořila jsem custom ruční písmo pro tuto sadu (nejsem autorem ilustrace). Práce proběhla pod supervizí grafika a typografa Tomáše Cikána.