BOOK OF SQUARES

Book of Squares (Kniha čtverců) vznikla jako součást mé magisterské práce. Vyšla jsem z tvaru čtverce a dále studovala jeho vlastnosti a historii. Skrze studium různých témat jako je pixelart, pornografie a cenzura jsem došla k tomuto výsledku.